ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ @Φιλελεύθερος

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ @Φιλελεύθερος

Λέξεις κλειδιά όπως  Δεξιότητες, Δυναμικότητα Ανθρώπινου Κεφαλαίου, Ανάπτυξη και Εξέλιξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Τεχνογνωσία, Ταλέντα (Διακράτηση – Προσέλκυση), Ηγετικές Δεξιότητες και Επαγγελματικές Δεξιότητες συζητούνται συχνά.  Ποτέ όμως δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για να προχωρήσουμε στην υλοποίηση των όποιων σχεδιασμών. Έχουμε κατανοήσει ότι πρόκειται για έναν ύπερ-μαραθώνιο που θέλει κατάλληλη νοοτροπία και δέσμευση από όλους σε βάθος χρόνου;  Ή μήπως λείπει το θάρρος;

Στην ημερίδα της 24ης Ιανουαρίου 2019 της Επιτροπής Απασχόλησης του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου συζητήσαμε αρκετές έννοιες.

Καταλήξαμε ότι:

 1. Τα στελέχη είναι αισιόδοξα για τις προοπτικές της οικονομίας (αγροτοδιατροφικός τομέας, τουρισμός και ναυτιλία). Aλλά ως απαραίτητο μοχλό εξέλιξης της σταδιοδρομίας τους θεωρούν πρωτίστως το personal branding, και την καλλίτερη αξιοποίηση της δικτύωσης. H ανάπτυξη των προσωπικών τους δεξιοτήτων έρχεται τρίτη και καταιδρωμένη στις προτεραιότητές τους.
 2. Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση έκανε σαφές ότι ο ανθρώπινος παράγοντας πρέπει να βρει τρόπο για να συνεργαστεί και να παράξει προστιθέμενη αξία μαζί με τις μηχανές.
 3. Οι οργανωτικές δομές πρέπει να αλλάξουν, ώστε από κατακόρυφα σιλό να αποκτήσουμε οριζόντιες δομές συνεργασίας και να προσαρμόζουμε το Ανθρώπινο Δυναμικό ανάλογα με τα projects και όχι με τις δομές.
 4. Η απουσία των clusters θα δυσκολέψει τις προσπάθειες του επιχειρηματικού κόσμου και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να κάνουν την αυτοκριτική τους για το μερίδιο της ευθύνης τους.
 5. Για να βρούμε τα ταλέντα που χρειαζόμαστε πρέπει να σπάσουμε τα στερεότυπα όχι ως αυτοσκοπό, αλλά ως θεμελιώδες στοιχείο της αξιοκρατίας.
 6. Στην αέναη πορεία προς την αλλαγή και την ανακάλυψη του καινούργιου κόσμου προεξέχοντα ρόλο παίζει η ανοχή στην αποτυχία, η εμπιστοσύνη στον δίπλα και στις συλλογικότητες και η ανάπτυξη ενός κλίματος αποδοχής του καινούργιου.
 7. Προτεύοντα ρόλο παίζει η διασφάλιση της απασχολησιμότητας των εργαζομένων και όχι των θέσεών τους.
 8. Στη χώρα μας 98% των επιχειρήσεων να είναι νανο-μικρές. Τα ΔΣ οφείλουν να παίξουν σωστά το ρόλο τους ώστε να τις μετατρέψουν σε μικρο- μεσαίες. Και γιατί όχι μεγάλες. Ο ρόλος τους είναι να:
  1. ενισχύει τη διαφάνεια και τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης.
  2. υποστηρίζει  τη Διοικητική ομάδα στην λήψη δύσκολων αποφάσεων.
  3. συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση του στρατηγικού σχεδιασμού.
  4. συμβάλλει στη βιωσιμότητα του οργανισμού ικανοποιώντας τους στόχους όλων των συμμετεχόντων και όχι μόνο των μετόχων.
 9. Φυσικά αν όλοι ήμασταν χρηματοοικονομικά εγγράμματοι θα μπορούσαμε να πάρουμε καλύτερες και ταχύτερες αποφάσεις.
 10. Ας μη στρουθοκαμηλίζουμε κι ας παραδεχτούμε ότι η αλλαγή μας βελτιώνει παρόλο που μας αγχώνει. Βοήθημα στη διαχείριση της αλλαγής είναι ο σχεδιασμός που στοχεύει στην υλοποίηση και την μέτρηση.
 11. Στη φύση δεν υπάρχουν κενά αν δεν το κάνουμε εμείς θα το κάνει κάποιος άλλος.
 12. Σε όλη αυτή την πορεία της αλλαγής μαγνητικός βορράς της πυξίδας μας είναι οι αξίες μας. Ετσι δεν θα δίνουμε το «ελεύθερο» στους easy riders που ολοένα πληθαίνουν.