Ανταγωνιστικότητα και Κοινωνικό Κεφάλαιο @Capital.gr

Venetia Koussia

Ανταγωνιστικότητα και Κοινωνικό Κεφάλαιο @Capital.gr

Χάρη στην παγκοσμιοποίηση η διακίνηση των αγαθών, των υπηρεσιών, των ανθρώπων και των ιδεών βίωσε εποχές με αλματώδη ανάπτυξη. Παράλληλα όμως κατηγορήθηκε ότι δημιούργησε μια στρατιά από αδικημένους και χαμένους.  Αυτό τροφοδότησε την πολιτική πόλωση, εξέθρεψε τον λαϊκισμό και τον εξτρεμισμό τόσο στις αναπτυγμένες όσο και στις αναδυόμενες αγορές. 

Είναι αλήθεια ότι η πρόσφατη οικονομική κρίση διάβρωσε την εμπιστοσύνη προς τους πολιτικούς και την πολιτική αλλά και τους θεσμούς. Όμως επίσης είναι αλήθεια ότι κάποιες οικονομίες τα κατάφεραν καλλίτερα από κάποιες άλλες, ανεξάρτητα από το επίπεδο του ΑΕΠ τους, που δεν ήταν όμως και από τα χαμηλότερα. Οι χώρες που ξεχώρισαν στον Παγκόσμιο Δείκτη Ανταγωνιστικότητας (ΠΔΑ)  έδρασαν με ταχύτητα και επωφελήθηκαν από τις ευκαιρίες που δημιούργησε η 4η Βιομηχανική Επανάσταση.  Αυτό σημαίνει ότι ενσωμάτωσαν την τεχνολογία στην επιχειρηματική καθημερινότητά τους και ήταν πρωτοπόροι στη  δημιουργία μιας νέας «βιομηχανικής πολιτικής» άριστα προσαρμοσμένης στην ψηφιακή εποχή.  Οι νομοθέτες και οι συλλογικότητες δεν αντιμετώπισαν με φοβικότητα και συντεχνιακή αντίληψη τα νέα επαγγέλματα εντάσεως τεχνολογίας και υψηλής εξειδίκευσης. Αντίθετα, δημιούργησαν ένα φιλικό περιβάλλον για επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια αλλά και σε κλάδους υπηρεσιών όπως η εκπαίδευση, η υγεία και η περίθαλψη. Δεν έμειναν προσκολλημένοι στις αντιλήψεις τους παρελθόντος, αλλά αξιοποίησαν τις γνώσεις και τις εμπειρίες.

Πίστεψαν μέσα τους ότι αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και των επιχειρήσεων μειώνουν το χάσμα της κοινωνικής ανισότητας.

Όλοι κερδίζουν και το Κοινωνικό Κεφάλαιο της χώρας αυξάνεται όταν στην Εθνική Στρατηγική διαφαίνονται οι εξής αντιλήψεις:

  1. Η Ανταγωνιστικότητα αποτελεί το βασικό όχημα προς την ευημερία. Η κάθε χώρα βάζει τις δικές της προτεραιότητες προκειμένου να εναρμονίσει και να συντονίσει τις δικές της δυνάμεις. Η κάθε χώρα που προχωρά μπροστά παραμένει εστιασμένη στην προσπάθεια σταδιακής ενίσχυσης και των δώδεκα πυλώνων του ΠΔΑ.
  2. Η επένδυση χωρίς ιδεοληψίες στο Ανθρώπινο Δυναμικό αποτελεί πρωτεύουσα στρατηγική στο σχέδιο για την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα της οικονομίας στον ραγδαία μεταβαλλόμενο κόσμο μας.
  3. Η παγκοσμιοποίηση σημαίνει κυρίως Συνεργασίες ανάμεσα στα διεθνή σύνορα, οι οποίες είναι απαραίτητες στη δημιουργία Οικοσυστημάτων Καινοτομίας.
  4. Η Κοινωνική Προστασία αφορά στη βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης για τους εντός και στη δημιουργία πλεγμάτων προστασίας για τους εκτός εργασίας. Σημαίνει επίσης προοδευτικότερο φορολογικό σύστημα για όλους. Τέλος, σημαίνει επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο με σκοπό τη δημιουργία ευκαιριών για μία μετάβαση σε νέες οικονομικές ευκαιρίες.
  5. Η δημιουργία του Οικοσυστήματος Καινοτομίας δεν αφορά μόνο στις συνθήκες έρευνας και ανάπτυξης, αλλά στην πρόθεση και στην ικανότητα των εταιρειών να αγκαλιάσουν επαναστατικές ιδέες όσον αφορά το δικό τους επιχειρηματικό  μοντέλλο. Αφορά στη στάση των επιχειρηματιών απέναντι στο ρίσκο και την ικανότητα διαχείρισης της διαφορετικότητας στο εργατικό δυναμικό τους. Αφορά πράξεις και όχι διακηρύξεις.
  6. Η τεχνολογία γεφυρώνει αλλά δεν εξαλείφει τα ελείμματα στους θεσμούς, στις υποδομές και στις δεξιότητες.
  7. Οι θεσμοί συνεχίζουν να είναι σημαντικοί γιατί αλλιώς γίνονται η Αχίλλειος πτέρνα στο δρόμο για την ευημερία.
  8. Το ίδιο ισχύει και για τις Υποδομές και το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα. Χρειάζονται μετασχηματισμό με ταχύτητα ώστε να έχουμε λιγότερο TechFin και περισσότερο FinTEch.
  9. Σ έναν κόσμο όπου όλα αλλάζουν υπάρχει τεράστια ανάγκη για συνεχή ευελιξία και άρα για Κυβερνήσεις με Προσανατολισμό στο Μέλλον.  Το 2019 ως προς αυτόν τον δείκτη βρήκε την Ελλάδα στην 135η θέση από τις 140 χώρες που περιλαμβάνονται στον ΠΔΑ.
  10. Η ισότητα, η βιωσιμότητα και η μεγέθυνση επιτυγχάνονται ταυτόχρονα υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ηγεσία με όραμα, συγκεκριμένες προτεραιότητες και προετοιμασία δημιουργώντας συνεχώς ενάρετους κύκλους.