Ανταγωνιστικότητα Και Συνεργασίες @SBCTVChannel

Ανταγωνιστικότητα Και Συνεργασίες @SBCTVChannel

Η ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα δεν μας αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας εκτός και αν αποφασίσουμε να έχουμε αποτελεσματικές συνεργασίες οι οποίες να οδηγούν σε σχεδιασμένη δράση.

Η ανταγωνιστικότητα είναι ένα σύνολο από θεσμούς, πολιτικές και συντελεστές οι οποίοι προσδιορίζουν το επίπεδο παραγωγικότητας μιας οικονομίας και το οποίο με τη σειρά του προσδιορίζει το επίπεδο ευημερίας που μπορει να επιτύχει μία οικονομία.

Σημεία κλειδιά αποτελεί η Εμπιστοσύνη, η ενσωμάτωση των #ΤΠΕ στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων, η εξέλιξη του περιεχομένου της εκπαίδευσης ώστε οι εργαζόμενοι να έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες και διαπροσωπικές ικανότητες που απαιτούνται ώστε οι επιχειρήσεις να αντεπεξέλθουν με επιτυχία σε έναν κόσμο χωρίς σύνορα που τρέχει με γεωμετρική πρόοδο.

Στερεότυπα και προκαταταλήψεις που χωρίζουν τον κόσμο χρειάζεται να εξαλειφθούν γιατί η συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών παικτών της αγοράς εγγυάται – υπό τη σωστή ηγεσία – τα μέγιστα αποτελέσματα ώστε να κερδίζουν όλοι και όχι κάποιοι.