Ανταγωνιστικότητα των Ταλέντων:Το ΑΕΠ μας απαιτεί καλύτερη θέση

βενετία κουσία

Ανταγωνιστικότητα των Ταλέντων:Το ΑΕΠ μας απαιτεί καλύτερη θέση

Οι χώρες ανταγωνίζονται προκειμένου να αναπτύξουν ή να προσελκύσουν τα ταλέντα που χρειάζονται, προσπαθούν να διακρατήσουν εκείνους που συμβάλλουν στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας και στη βιώσιμη ανάπτυξη και αναζητούν τις κατάλληλες οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές.  Οι κυβερνήσεις, οι επιχειρήσεις και οι επενδυτές χρειάζονται ποσοτικά εργαλεία για να μπορούν να παίρνουν αποφάσεις. Τα αξιόπιστα δεδομένα βοηθούν τόσο στη διαμόρφωση καλύτερου σχεδιασμού όσο και στην καλύτερη υλοποίηση πολιτικών όπως η εκπαίδευση,  η απασχόληση και η μετανάστευση.

Ο στόχος του Διεθνή Δείκτη Ανταγωνιστικότητας των Ταλέντων, που δημοσιεύεται ετησίως από το IMD, είναι να παρέχει αξιόπιστες συγκρίσεις (134 χώρες το 2021).

Επιδόσεις και κατάταξη της Ελλάδας:

2021 2020 2019 2018 2017 2016
ΕΙΣΡΟΕΣ

Ενδυνάμωση

57 69 76 75 70 62
Προσέλκυση 92 81 86 74 57 88
Ανάπτυξη 46 60 47 47 49 54
Διακράτηση 31 30 31 29 26 30
ΕΚΡΟΕΣ

Επαγγελματικες Δεξιότητες

61 52 49 49 40 62
ΔεξιότητεςΥψηλότερης  Γνώσης 37 36 36 31 33 44
Τελική Κατάταξη 43/134 47/132 44/125 42/119 43/118 49/109

Πηγή: Global Talent Competitiveness Index, IMD, επεξεργασία CompeteGR.org

Οι επί μέρους συντελεστές και μάλιστα η σύγκριση εισροών τις εκροές υποδηλώνει ότι η θέση μας δεν αντιστοιχεί στο ΑΕΠ μας. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 5η θέση απο το τέλος των πλουσίων χωρών (ακολουθούμενη από την Ουγγαρία και την Κροατία, το Κουβέϊτ και το Ομάν).

  1. Παρουσιάζει χαμηλή προσέλκυση ταλέντων, είτε διότι δεν έχουμε προσελκύσει ακόμη αρκετές ξένες επιχειρήσεις είτε ξένα στελέχη. Επίσης, η κοινωνική κινητικότητα στο εσωτερικό της χώρας είναι μειωμένη και έμφαση στα ελλιπή μέτρα ενσωμάτωσης των μεταναστών και των γυναικών.

Πιο συγκεκριμένα:

Προσέλκυση ταλέντων 128η

Ενσωμάτωση των μεταναστών 115η

Αμεσες ξένες επενδύσεις και μεταφορά τεχνολγίας 109η

Κοινωνική κινητικότητα 99η

Ευκαρίες ηγεσίας για τις γυναίκες 99η

Επικράτηση ξένης ιδιοκτησίας 96η

  1. Η επόμενη μεγάλη δυσκολία εστιάζεται στην απουσία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος. Επί μέρους στοιχεία είναι το ρυθμιστικό περιβάλλον, το κράτος δικαίου, την ανάπτυξη των συστάδων, την λειτουργία της αγοράς εργασίας, τις πρακτικές που ακολουθούνται σε επίπεδο διευθυντικών στελεχών αλλά και την ικανότητα των εταιρειών να προσαρμόζονται στις σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις.

Ανάπτυξη Συστάδων 121η

Επενδύσεις σε αναδυόμενες τεχνολογίες 110η

Συνεργασία Εργοδοτών με Εργαζομένους 101η

Σχέση αμοιβών με βάση την παραγωγικότητα 99η

  1. Οι όποιες προσπάθειες γίνονται στο πεδίο μεγέθυνσης του ταλέντου μέσα από την τυπική και την επαγγελματική εκπαίδευση, αλλά και μέσα από την ίση πρόσβαση σε αναπτυξιακές ευκαιρίες, μέσα από την ανάθεση αρμοδιοτήτων αλλά και από τη δημιουργία συνεργατικών δικτύων δεν μπορεί να παράξει το ταλέντο που λείπει από τις επιχειρήσεις και το δημόσιο.

Χρειάζεται περισσότερη έμφαση και από τους ιδιώτες και από το Κράτος στους παρακάτω τομείς:

Ανάπτυξη των εργαζομένων 98η

Ανάθεση αρμοδιοτήτων 95η

Ποσοστό δαπανών που προορίζεται προς στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 83η .

  1. Η χαμηλή θέση μας στην διακράτηση των ταλέντων (124η θέση) αποδεικνύει την ανάγκη περισότερων δράσεων σε αυτόν τον τομέα.
  2. Η σύνδεση ανάμεσα στο εκπαιδευτικό σύστημα και την οικονομία βρίσκεται στην 107η θέση και εξηγεί σε μεγάλο βαθμό την έλλειψη επαγγελματικών δεξιοτήτων.   Δεν παράγουμε εκείνους που θέλουμε με αποτέλεσμα να βιώνουμε επί δεκαετίες το «παράδοξο της έλλειψης των ταλέντων» ταυτόχρονα με την υψηλότερη ανεργία της ΕΕ.

Η πανδημία άλλαξε πολλά πράγματα αλλά και ο ευρωπαϊκός Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία και μπορεί να κάνει την διαφορά, υπό την προϋπόθεση ότι θα προγραμματίσουμε συλλογικά και με ολιστική προσέγγιση. Διαφορετικά, οι άλλοι θα μας ξεπεράσουν για μία ακόμη φορά παρόλο που δείχνουμε σημάδια βελτίωσης.  Για να περάσουμε με τους πρωταθλητές χρειάζεται να σκεφτούμε όπως κι εκείνοι: σπάμε το δικό μας ρεκόρ συστηματικά και με προσήλωση κάθε μέρα.

δημοσιεύτηκε στο https://www.capital.gr/me-apopsi/3648449/antagonistikotita-ton-talenton-to-aep-mas-apaitei-kaluteri-thesi-stin-diethni-katataxi