ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ @SKAI TV

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ @SKAI TV

Ολοι οι Ελληνες επιθυμούν την αύξηση του εισοδήματός τους. Αυτό είναι βέβαιο.  Ο τρόπος για να πραγματοποιηθεί αυτό, και να έχει και διάρκεια, είναι να γίνουμε ανταγωνιστικότεροι και ως εργαζόμενοι και ως επιχειρήσεις και ως θεσμοί.  Η λειτουργία της αγοράς εργασίας επιρρεάζει άμεσα την συνολικότερη ανταγωνιστικότητα της κάθε οικονομίας. Ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί βασικό κλειδί στην παραγωγικότητα όλων των οικονομιών ιδιαίτερα των ανεπτυγμένων και κυρίως όσων βασίζονται στην παροχή υπηρεσιών και γι αυτό πρέπει να του δώσουμε τη θέση που του αξίζει.  Οι επενδυτές υπηρεσιών επιλέγουν κυρίως τις χώρες όπου θα επενδύσουν με βάση την ύπαρξη αλλά και τη δυνατότητα δημιουργίας δεξαμενών με ταλέντα που κατέχουν τις δεξιότητες που θα τους δώσουν την προστιθέμενη αξία που χρειάζονται.

Οι μεγάλες επιχειρήσεις βρίσκονται σε πλεονεκτηκότερη θέση ως προς την δημιουργία ταλέντων. Οι μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις χρειάζεται να βοηθηθούν ώστε να γίνουν σταθερά μεγαλύτερες και ανταγωνιστικότερες είτε προσλαμβάνοντας είτε δημιουργώντας τα ταλέντα που έχουν ανάγκη.  Ολες δε χρειάζεται να ελέγχονται ότι αμείβουν και συμπεριφέρονται σωστά στους εργαζομένους τους.  Η αγορά εργασίας χρειάζεται να αποκτήσει την ευελιξία αλλά και την μεγέθυνση που θα βοηθήσει την ανάπτυξη και τη μεγέθυνση της αγοράς με το σωστό τρόπο. Είμαστε η 136η χώρα από τις 137 στον Διεθνή Δείκτη Ανταγωνιστικότητας ως προς την ικανότητά μας να δίνουμε φορολογικά κίνητρα για την απασχόληση.