The Morning View | Δίνοντας προτεραιότητα στις Δεξιότητες: Ένα Πλαίσιο Δράσης

The Morning View | Δίνοντας προτεραιότητα στις Δεξιότητες: Ένα Πλαίσιο Δράσης

Δίνοντας προτεραιότητα στις Δεξιότητες: Ένα Πλαίσιο Δράσης

Πώς μπορούν οι εργοδότες να γίνουν πιο ευρηματικοί και να καλύπτουν τις θέσεις που παραμένουν ανοικτές με το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό – κι όχι απλώς όποιο βρεθεί – όταν το χάσμα των δεξιοτήτων διευρύνεται καθημερινά;

Απομακρυνόμενοι από την παραδοσιακή αγορά των επαγγελμάτων των τελευταίων 200 ετών και υιοθετώντας μια προσέγγιση που δίνει προτεραιότητα στις δεξιότητες κι όχι μόνο στα πτυχία μπορεί να αποδειχτεί μια βιώσιμη εναλλακτική. Οι εργοδότες για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί πρέπει να καταφέρουν να μειώσουν το χάσμα των απαραίτητων δεξιοτήτων αναζητώντας ταλέντα σ ’ολόκληρο τον ενεργό πληθυσμό κι όχι μόνο στους αποφοίτους των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.

Η πανδημία και η ανεστραμμένη δημογραφική πυραμίδα όξυναν το πρόβλημα του χάσματος των δεξιοτήτων. Σύμφωνα με το LinkedIn, παρόλο που οι ανοικτές θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ ήταν 9,9 εκατομμύρια υπήρχαν παράλληλα 5.8 εκατομμύρια άνεργοι. Παρ’ όλο που υπάρχουν πολλοί λόγοι για αυτό ένας από τους σπουδαιότερους είναι η έλλειψη δεξιοτήτων. Οι περισσότερες εταιρείες αναζητούν πτυχιούχους και αυτό σημαίνει ότι βγάζουν εκτός το 64% (που δεν έχουν πτυχίο). Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι αναγκαίο το πτυχίο για όλες τις θέσεις αρκεί το περιεχόμενο της μέσης εκπαίδευσης και οι εμπειρίες που αποκτά κανείς να είναι χρήσιμες και επίκαιρες. Τόσο στην Ελλάδα όσο και στις ΗΠΑ. Υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας που το πτυχίο είναι χρήσιμο αλλά όχι απαραίτητο.

Ο όρος «δίνοντας προτεραιότητα στις δεξιότητες» χρησιμοποιείται πλέον ευρέως τόσο από τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα κι ας μην έχουν κατανοήσει αμφότεροι πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρονται όταν εκείνοι που προσλαμβάνουν εστιάζουν στην ύπαρξη των δεξιοτήτων και όχι στον τρόπο απόκτησης των. Έτσι γίνεται πράξη η προσφορά ίσων ευκαιριών και ανοίγουν καλύτερες δουλειές για περισσότερα άτομα. Ισχυροποιούνται οι μηχανισμοί απορρόφησης ταλέντων και προωθείται η οικονομική ευημερία ιδιαίτερα στις περιφέρειες.

Οι εκτιμήσεις από τους ερευνητές υπογραμμίζουν ότι χρησιμοποιώντας αυτήν την προσέγγιση οι δεξαμενές ταλέντου μπορούν να αυξηθούν κατά μέσο όρο 10 φορές. Ειδικότερα στις ΗΠΑ αυτές αυξήθηκαν κατά 19 φορές! Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι ειδικά στις αγορές εργασίας με τα μεγαλύτερα προβλήματα στην αναζήτηση όπως στο χώρο του τουρισμού και της υγειονομικής περίθαλψης με την πληθώρα χαμηλόμισθων, μεταναστών και πολλών γυναικών χωρίς πτυχία και γενικότερα ευάλωτους εργαζόμενους που μαστίζονται από τις διακρίσεις η προσέγγιση αυτή προσφέρει εναλλακτική.

Παρατηρήσαμε ότι στην Ελλάδα ορισμένοι εργοδότες αύξησαν μισθούς για να προσελκύσουν εργαζόμενους σε αυτές τις θέσεις – κάτι που είναι πολύ ευπρόσδεκτο για μια πιο ισόρροπη επαναφορά μετά την πανδημία αν την συγκρίνουμε με παλαιότερες ανακάμψεις της οικονομίας.Αυτό επέτρεψε και στους υποψήφιους να αναζητήσουν καλύτερες συνθήκες εργασίας εκτός από υψηλότερες αμοιβές.Αλλά παρ’ όλα αυτά η ζήτηση σε αυτούς τους κλάδους εξακολουθεί να είναι υψηλότερη και να μεγαλώνει την έλλειψη των κατάλληλων εργαζομένων.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα οι αγορές που ωφελήθηκαν περισσότερο ήταν οι γυναίκες (κατά 24%) και μάλιστα σε χώρους όπου η εκπροσώπηση των γυναικών ήταν χαμηλότερη.

Το 75% των επαγγελματιών του Ανθρώπινου Δυναμικού προβλέπουν ότι θα χρησιμοποιήσουν τη μέθοδο αυτή κατά τους επόμενους 18 μήνες γιατί έτσι θα βελτιώσουν και την ποιότητα των υποψηφίων και θα διευκολύνουν τους ήδη εργαζομένους να προωθηθούν και να προαχθούν εσωτερικά και άρα να επιμηκύνουν το βαθμό διακράτησης των στελεχών τους.Επιλέγοντας με προτεραιότητα τις δεξιότητες οι εργοδότες μπορούν να προβλέψουν πέντε φορές περισσότερο τις επιδόσεις των εργαζομένων από αν βασίζονταν στην εκπαίδευση μόνο και δύο φορές περισσότερο από όσο αν βασίζονταν στην προηγούμενη εμπειρία. Αλλά και οι εργαζόμενοι που αισθάνονται ότι οι δεξιότητές τους δεν αξιοποιούνται στην εργασία τους, είναι πολύ πιθανό να αναζητήσουν 10 φορές περισσότερο καινούργια εργασία σε σχέση με εκείνους που είναι ικανοποιημένοι. Άρα η προσέγγιση αυτή διευκολύνει και την διακράτηση και όχι μόνο την αναζήτηση και εύρεση.

Τέλος, όταν το LinkedIn ξεκίνησε να τονίζει στους υποψηφίους τις δεξιότητες που απαιτούσε η κάθε θέση ανακάλυψε ότι υπήρχε μεγαλύτερη επιτυχία στο να πάρουν τη θέση και κατέληγε ότι χρειάζονταν και λιγότερες αιτήσεις. Επιπρόσθετα, η διαφάνεια ως προς τις δεξιότητες κινητοποίησε περισσότερες γυναίκες να αιτηθούν και να θέσουν υψηλότερα standards ως προς τον προσδιορισμό των δεξιοτήτων τους. Αυτό σημαίνει ότι οι γυναίκες υποψήφιες αυξήθηκαν κατά 1,8 φορές περισσότερο από τους άνδρες και με παρόμοια θετικό αποτέλεσμα ως προς το αποτέλεσμα της πρόσληψης.

Αφαιρώντας τις απαιτήσεις σχετικά με το πτυχίο ανοίγονται περισσότερες υψηλά αμειβόμενες θέσεις σε εργαζομένους που συχνά παραγνωρίζονται από τους εργοδότες. Η προσέγγιση αυτή ενισχύει την μείωση των ανισοτήτων προωθώντας την ύπαρξη περισσοτέρων και διαφορετικότερων ομάδων εργαζομένων στις επιχειρήσεις.

Σε συνέχεια όλων των ανωτέρω διαπιστώσεων και ευρημάτων το WEF ετοίμασε μία έκθεση / πλαίσιο ώστε η διεθνής κοινότητα κυβερνήσεων και εργοδοτών να μπορούν να ανατρέξουν και να χρησιμοποιήσουν, ώστε να διαμορφώσουν τις δράσεις και τις στρατηγικές τους. Αυτό σημαίνει να επωφεληθούν χωρίς να ανακαλύπτουν τον τροχό και να αυξήσουν την παραγωγικότητα της εργασίας και τον εξ ορθολογισμό του κόστους αλλά και την βελτίωση της ποιότητας και της διαθεσιμότητας του ταλέντου ανοίγοντας το δρόμο προς τις καλές δουλειές διεθνώς σε περισσότερους ανθρώπους.

Η στελέχωση που δίνει προτεραιότητα στις δεξιότητες διευρύνει την δεξαμενή των ταλέντων και με την προϋπόθεση της σωστής αξιολόγησης μειώνει το χάσμα των δεξιοτήτων. Συμπληρώνει θα λέγαμε εποικοδομητικά την αγορά και δίνει την ευκαιρία σε περισσότερους υποψήφιους να ενταχθούν και να αποδώσουν εκεί που τους ταιριάζει καλύτερα.

Το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας έχει ήδη ξεκινήσει τις συζητήσεις με φορείς που κατανοούν το πρόβλημα και είναι σε θέση να συνδράμουν έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία προς όφελος όλων: ο ενεργός πληθυσμός να έχει τις εργασίες που του ταιριάζουν και στις οποίες αποδίδει και οι εργοδότες να μπορούν να προχωρήσουν μπροστά. Δίνοντας προτεραιότητα στις δεξιότητες στην πράξη, θα κάνει πράξη αυτά που ευαγγελιζόμεθα.

Δρ. Βενετία Κουσία

The Morning View | Δίνοντας προτεραιότητα στις Δεξιότητες: Ένα Πλαίσιο Δράσης