Επιχειρηματικό Ταλέντο και Ανταγωνιστικότητα

Επιχειρηματικό Ταλέντο και Ανταγωνιστικότητα

Δημοσιεύτηκε η 6η σειρά της ετήσιας έκθεσης με τον Παγκόσμιο Δείκτη Ανταγωνιστικότητας για το Ταλέντο (GTCI) δίνοντας έμφαση στο επιχειρηματικό ταλέντο.

Η Ελλάδα έχασε 2 θέσεις ως χώρα και η Αθήνα 20 θέσεις ως πόλη. Ετσι η πρώτη κατατάσσεται στην 44η και η δεύτερη στην 48η θέση.

Από τις πρωταγωνίστριες χώρες  οι 8 είναι Ευρωπαϊκές με την Σιγκαπούρη 2η και τις ΗΠΑ 3η. Μοιράζονται δε τέσσερα κοινά μυστικά:

  1. Η ανάπτυξη και η διαχείριση του ταλέντου αποτελούν κεντρική προτεραιότητα όλων.
  2. Οι κοινωνίες είναι ανοικτές στο επιχειρηματικό ταλέντο.
  3. Οι κοινωνικο-οικονομικές πολιτικές είναι ανοικτές.
  4. Τα οικοσυστήματα καινοτομίας υπάρχουν και είναι ισχυρά και δυναμικά.

Οι 10 πρώτες πόλεις περιλαμβάνουν την Ουάσιγκτον, τη Βοστώνη και τη Νέα Υόρκη και  την Σεούλ, η οποία ανέβηκε 8 θέσεις από το 2018.

Ας σταθούμε στο επιχειρηματικό ταλέντο, το οποίο έχει ανακυρηχθεί ως ο κύριος μοχλός απελευθέρωσης του δυναμικού, ατόμων και ομάδων. Αυτή η απελευθέρωση αποτελεί  την κινητήριο μηχανή και τη βάση για την καινοτομία, την μεγέθυνση και τελικά την ανταγωνιστικότητα.

Ας ξεκαθαρίσουμε κατ’αρχάς ότι ο ορισμός του επιχειρηματικού ταλέντου δεν περιορίζεται στα εγγενή χαρακτηριστικά κάποιων διάσημων ιδρυτών ή ηγετών επιχειρηματικών σχημάτων. Το επιχειρηματικό ταλέντο συνεισφέρει στην μεγέθυνση, στην καινοτομία και στην δημιουργία θέσεων απασχόλησης και μπορεί να μετρηθεί (ως ένα βαθμό) και βέβαια να καλλιεργηθεί. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν συνθήκες όπου το επιχειρηματικό ταλέντο κινητοποιείται και απογειώνεται και υπάρχουν και συνθήκες όπου ασφικτυά και παραμένει αναξιοποίητο ή καταλήγει να είναι ένας σπαταλημένος πόρος.

Το κρίσιμο σημείο για το επιχειρηματικό ταλέντο, όπως και για την καινοτομία,  είναι να αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται

α) για την αντανάκλαση της νοοτροπίας του συνόλου των κοινωνικο-οικονομικών συστημάτων. Να μην σταματάμε στην αναζήτηση χαρακτηριστικών του Steve Jobs ή του Elon Mask στο μέσο άτομο, και

β) για το το συλλογικό αποτέλεσμα όλων των μεμονομένων είναι τεράστιο για την οικονομία ακόμη κι αν δεν λέγεται Apple ή SpaceX.

Εκθέσεις όπως η GTCI αποτελούν χρήσιμο εργαλείο για τους διαμορφωτές πολιτικής και όλους όσους ανήκουν στην Κοινωνία των Πολιτών, την Κυβερνητική μηχανή αλλά και τις Επιχειρήσεις (κυρίως τις ΜΜΕ, αλλά όχι μόνον αυτές) ώστε να έχουν ξεκάθαρους και κοινούς τους ορισμούς σε περίπτωση που αποφασίσουν να αξιοποιήσουν το επιχειρηματικό ταλέντο.

Ενα από τα παράδοξα του επιχειρηματικού ταλέντου είναι ότι είναι είδος εν ανεπαρκεία αλλά παράλληλα υπάρχει διάσπαρτο. Γι αυτό και η συνεργασία είναι απαραίτητη ώστε  οι ανεπάρκειες που υπάρχουν να γεφυρωθούν και να ευθυγραμμιστούν. Ετσι θα αναπτύξουν συστηματικά και να κατανείμουν ορθολογικότερα το επιχειρηματικό ταλέντο σε όλα τα κοινωνικο-οικονομικά επίπεδα. Και άρα θα απογειωθεί η ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας.

Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στην ημερήσια εφημερίδα #Φιλελεύθερος Πέμπτη 21.2.2019