Εργατικό Δυναμικό και Προσόντα

εργατικό δυναμικό και προσόντα

Εργατικό Δυναμικό και Προσόντα

Η έλλειψη κατάλληλου εργατικού δυναμικού και η έλλειψη προσόντων καθώς και η αναντιστοιχία προσόντων προκάλεσαν μεγάλες αλλαγές και αστάθεια στις αγορές εργασίας. Την ανικανότητα σύζευξης μεταξύ προσφοράς και ζήτησης πολλοί την αναφέρουν ως αγεφύρωτο χάσμα. 

Βασική αιτία είναι οι άλλοι: η παγκοσμιοποίηση και η 4η Βιομηχανική Επανάσταση.   Στο εκρηκτικό αυτό μίγμα προστέθηκε τα τελευταία χρόνια και η έλλειψη ευκαιριών εργασίας, έλλειψη νέων θέσεων. Έτσι δώσαμε λιγότερη έμφαση στις βραδυφλεγείς βόμβες που δημιουργούνται από τις χρόνια ανοικτές θέσεις εργασίας όπως και στους μακροχρόνια άνεργους.  Εφταιγε η έλλειψη οικονομικής μεγέθυνσης.

Όπως οι χρόνια ακάλυπτες θέσεις εργασίας ρουφάνε την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της κάθε εταιρείας καθυστερώντας την βιώσιμη ανάπτυξή της,  έτσι και οι μακροχρόνια άνεργοι βαδίζουν απομακρυνόμενοι τόσο από την αγορά εργασίας όσο και από την ευημερία. Δεν χάνουν μόνο εισόδημα χάνουν και τη ζωή τους. Και δεν χάνουν μόνο εκείνοι. Χάνουμε όλοι.

Η συζήτηση συνεχίζεται έντονα γύρω από τις συνεχιζόμενες ελλείψεις εργατικού δυναμικού και την αναντιστοιχία των προσόντων.

Για να μην καταλήγουμε σε ατέρμονες αντιπαραθέσεις και προκειμένου να φτάσουμε εγκαίρως σε βιώσιμες λύσες προτείνουμε

1) Την αποσαφήνιση της σημασίας κάποιων ορισμών, όπως

Α) Ελλειψη Εργατικού Δυναμικού αφορά στην έλλειψη υποψηφίων σε κάποια συγκεκριμένη ανοικτή θέση σε μια συγκεκριμένη αγορά.

Β) Έλλειψη Προσόντων αφορά στην έλλειψη υποψηφίων με τα συγκεκριμένα προσόντα που απαιτούνται από συγκεκριμένους εργοδότες.

Γ) Αναντιστοιχία Προσόντων αφορά στις περιπτώσεις εκείνες όπου τα σημερινά προσόντα του εργαζομένου δεν ταιριάζουν στις σημερινές απαιτήσεις της θέσης εργασίας.

2) Την αποσαφήνιση σχετικά με την αγορά εργασίας σε τοπικό επίπεδο. Αναφορές στους μέσους όρους του εθνικού ακόμη και του περιφερειακού επιπέδου αποπροσανατολίζουν τη συζήτηση. Η έγκαιρη και αναλυτική πληροφόρηση σε τοπικό επίπεδο είναι θεμελιώδες συστατικό των παρεμβάσεων ώστε οι προτάσεις να αφορούν συγκεκριμένες επιχειρήσεις, συγκεκριμένο κανονιστικό πλαίσιο και ακαδημαϊκά ιδρύματα στη συγκεκριμένη περιοχή.  Πιστεύω ότι όλοι καταλαβαίνουμε.

3) Την προσεκτικότερη χρήση της έννοιας επαγγελματικών τίτλων όταν αναφερόμαστε σε προσόντα.  Οι δύο όροι χρησιμοποιούνται πολλές φορές εναλλακτικά. Όμως, τα προσόντα δεν αφορούν μόνο τους επαγγελματικούς τίτλους. Ένας τίτλος σπουδών μπορεί να είναι απαραίτητος, σε ορσιμένες περιπτώσεις, αλλά  δεν είναι αρκετός για να επιτελέσεις αποτελεσματικά και αποδοτικά αυτό που απαιτεί η θέση. Χρειάζονται καινούργιες προσεγγίσεις και τρόποι μέτρησης σχετικά με τα προσόντα.  Επίσης χρειάζονται και ανοικτά μυαλά τόσο για να βρούν οι εργαζόμενοι τρόπους απόκτησης και ανάπτυξης των επιθυμητών προσόντων εκτός τυπικής εκπαίδευσης. Το κυριώτερο ίσως είναι ότι απαιτείται  αποδοχή της διαφορετικότητας του κάθε ατόμου πέρα από συντεχνιακούς προστατευτισμούς προηγούμενων αιώνων που πεισματικά διατηρούνται ακόμη.

Τι λέτε θα τα καταφέρουμε να δούμε έξω από τα στενά πλέον ελληνικά σύνορα;