“Η ανασφάλεια και το αίσθημα αδικίας έχει δημιουργήσει μια κουλτούρα έλλειψης εμπιστοσύνης και συνεργασίας”.