Μετατρέποντας τις Πόλεις μας σε Έξυπνες Πόλεις

Venetia Koussia

Μετατρέποντας τις Πόλεις μας σε Έξυπνες Πόλεις

«Έξυπνες πόλεις»  χαρακτηρίζονται εκείνες που χρησιμοποιούν την τεχνολογία ως εργαλείο προκειμένου να μειώνουν τα προβλήματα που δημιουργεί η εξέλιξη  και να ενισχύουν τα ωφέλη της αστικοποίησης προς όφελος των κατοίκων της.

Ο Δείκτης Εξυπνων Πόλεων (ΔΕΠ) του IMD αποτελεί μια συστηματική και ολιστική προσπάθεια που υποστηρίζει την διαμόρφωση και υλοποίηση ολοκληρωμένων στρατηγικών σχεδίων.

Παρόλες τις προσπάθειες που γίνονται από τους τοπικούς φορείς, οι αντιλήψεις για την Αθήνα χειροτερεύουν κάθε χρόνο.

Πίνακας 1 Θέση της Αθήνας

2021 2020 2019
Αθήνα 111/118 99/109 92/102
Αλλαγή -12 θέσεις -7 θέσεις βάση
Πηγή: Δείκτης Εξυπνων Πόλεων, IMD, επεξεργασία CompeteGR.org

 

Πίνακας 2. Εξέλιξη των στάσεων των απαντητών για την Αθήνα, που συμφωνούν με τις συγκεκριμένες φράσεις (%)

2021 2020 2019
Είστε πρόθυμος να αποκαλύψετε προσωπικά δεδομένα προκειμένου να βελτιώσετε την κυκλοφοριακή συμφόρηση; 57.6% 59.8% 65%
Νιώθετε άνετα με τις τεχνολογίες αναγνώρισης προσώπου προκειμένου να μειωθούν οι εγκληματικές πράξεις; 60.1 58.9 68.3
Νοιώθετε ότι η διαθεσιμότητα των πλήροφοριών στο διαδίκτυο αύξησε την εμπιστοσύνη απέναντι στις αρχές; 48.5 46.3 48
Η αναλογία των καθημερινών συναλλαγών σας γίνεται συστηματική χωρίς μετρητά 67.7 67.3 n/a

Πηγή: Δείκτης Εξυπνων Πόλεων, IMD, επεξεργασία CompeteGR.org

Πίνακας 3.  Εξέλιξη των προτεραιοτήτων για την Ελλάδα (% των απαντητών που επέλεξαν την προτεραιότητα)

2021 2020 2019
Ασφάλεια 43% 45% 69.9%
Ανεργία 38 42 61.0
Υπηρεσίες Υγείας 32 38 n/a
Συμφόρηση στους δρόμους 40 38 41
Διαφθορά 38 38 45.5
Πράσινοι Χώροι 30 33 39.8
Δημόσιες Μεταφορές 26 23 30.9
Απασχόληση που να με γεμίζει 29 26.5 30.1
Οικονομική κατοικία 30 23 19.5

Πηγή: Δείκτης Εξυπνων Πόλεων, IMD, επεξεργασία CompeteGR.org

Από την ανάλυση της αξιολόγησης τόσο των υποδομών όσο και των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στα πέντε βασικά πεδία που επηρεάζουν την ζωή στην πόλη παρατηρούμε ότι:

Προβλήματα

 1. Η εύρεση κατοικίας για όσους επιθυμούν να δαπανούν μαξ το 30% των μηνιαίων αποδοχών τους
 2. Η ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε
 3. Η κίνηση στους δρόμους και  η ποιότητα των ΜΜΜ
 4. Οι διαθέσιμες υπηρεσίες εύρεσης απασχόλησης δεν είναι ικανοποιητικές παρόλο που υπάρχουν κατάλογοι με διαθέσιμες εργασίες.
 5. Οι εργοδότες δεν παράγουν καινούργιες δουλειές
 6. Η διαφθορά στην τοπική αυτοδιοίκηση
 7. Έλλειψη πρόσβασης στην λήψη αποφάσεων – αλλά ούτε και υπάρχουν Online πλατφόρμες που να διευκολύνουν τους κατοίκους της Αθήνας να προτείνουν ιδέες για την βελτίωση της ζωής στην πόλη τους. Παρόλα αυτά μπορούν να δίνουν τη γνώμη τους για κάποια κυβερνητικά έργα.
 8. Οι ψηφιακές δεξιότητες δεν διδάσκονται καλά στα σχολεία

Βελτιώσεις που παρατηρήθηκαν στην 3ετία

 1. Οι ιατρικές επισκέψεις βετλιώθηκαν λόγω της ηλεκτρονικής πρόσβασης
 2. Η διαδικτυακή ενημέρωση προς το Δήμο για τα προβλήματα βελτίωσε την ταχύτητα απόκρισης
 3. Οι διαδικτυακές υπηρεσίες που παρέχονται από την πόλη διευκόλυνε το άνοιγμα μιας επιχείρησης
 4. Η διαδικτυακή διεκπεραίωση των εγγράφων ταυτοποίησης μείωσε το χρόνο αναμονής
 5. Βελτιώθηκαν οι συνθήκες υγιεινής των φτωχότερων περιοχών

Στην προσπάθεια να δημιουργήσουμε καλύτερες πόλεις (πολίτες και ηγέτες) συχνά βρισκόμαστε μπροστά σε μια πληθώρα αντιξοοτήτων και χρειάζεται να πάρουμε αποσπασματικές αποφάσεις για λύσεις συγκεκριμένων προβλημάτων όπως η κυκλοφοριακή συμφόρηση, η διαχείριση των αποβλήτων και η εγκληματικότητα.  Δείκτες με συγκεκριμένες μετρήσεις μπορούν να ποσοτικοποιήσουν τις προσπάθειες και τα αποτελέσματα κι έτσι να αυξήσουν την ικανότητα των διαμορφωτών πολιτικής στη διαμόρφωση των προτεραιοτήτων τους κατά την χάραξη της ολοκληρωμένης στρατηγικής τους, Οι έξυπνες πόλεις προσφέρουν ένα γοητευτικό πεδίο για καινούργιες ανακαλύψεις και πειραματισμούς σε πολλούς τομείς, όπως η βιώσιμη ενέργεια και οι μεταφορές αλλά και η μεγαλύτερη κοινωνική ενσωμάτωση και η προσέλκυση των ταλέντων, και βέβαια ο αστικός σχεδιασμός.

Συλλέγοντας δεδομένα και αξιολογώντας τα, μας παρουσιάζεται μια χρυσή ευκαιρία: Να πάρουμε ολιστικές αποφάσεις με βάση τα δεδομένα και όχι το συναίσθημα.  Ας την αξιοποιήσουμε σε συλλογικό επίπεδο κρατώντας την ατομική ευθύνη που μας αναλογεί.

Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο Mononews  https://www.mononews.gr/society/metatrepontas-tis-polis-mas-se-smart-cities-ti-ischii-stin-periptosi-tis-athinas