Ο κρίσιμος ρόλος και η ανάγκη αναβάθμισης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης _ Δ.ΥΠ.Α.

Ο κρίσιμος ρόλος και η ανάγκη αναβάθμισης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης _ Δ.ΥΠ.Α.

Ο κρίσιμος ρόλος και η ανάγκη αναβάθμισης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης _ Δ.ΥΠ.Α.

Από την εκδήλωση της Δ.Υ.Π.Α. “Δεξιότητες και Διασύνδεση του Εργατικού Δυναμικού με την Αγορά Εργασίας” που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2023 στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων, στον «Πύργο Βιβλίων» Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ), στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ). «Ο κρίσιμος ρόλος και η ανάγκη αναβάθμισης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» Συζητούν: – Γιάννα Χορμόβα (Υποδιοικήτρια | ΔΥΠΑ) – Βασίλης Κορκίδης (Πρόεδρος | ΕΒΕΠ) – Βενετία Κουσία (Γενική Διευθύντρια | Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας) – Αθανάσιος Ρούλιας (Μέλος Δ.Σ. | EBEA) – Λίνα Αντάρα (Υπεύθυνη Προγραμμάτων Νεολαίας | UNICEF Ελλάδας)