Πού πήγαν οι Δεξιότητες στην Ευρώπη; @Nafteboriki.gr

venetiaKoussia.net

Πού πήγαν οι Δεξιότητες στην Ευρώπη; @Nafteboriki.gr

Η ανεστραμμένη δημογραφική πυραμίδα μειώνει αριθμητικά το παραγωγικό δυναμικό της Ευρώπης και παράλληλα έχουμε έλλειμα και στις δεξιότητες.  Η στροφή προς τις φιλικότερες με το περιβάλλον τεχνολογίες και ο αλματώδης ψηφιακός μετασχηματισμός σε όλους ανεξαιρέτως τους κλάδους της οικονομίας δημιουργούν καινούργιες ευκαιρίες στην αγορά εργασίες.  Αλλά, για όσους φροντίζουν! Δηλαδή για όσους εκπαιδεύονται και καταρτίζονται συστηματικά Δια Βίου!  Και μάλιστα συνοδεύουν την κατάρτιση τους με σοβαρές πιστοποιήσεις.  Σ’ έναν κόσμο που διαρκώς αλλάζει συμμετέχουμε ενεργά ώστε να παραμείνουμε εντός αγοράς και εντός κοινωνικών πλαισίων μέσα από τη διαδικασία μάθησης. Είμαστε υπεύθυνοι τόσο ως άτομα όσο και ως εργαζόμενοι όσο και ως εργοδότες όσο και ως διαμορφωτές πολιτικής να συμμετέχουμε ενεργά στην εξέλιξη των δεξιοτήτων μας, ώστε όλοι να συμβάλλουμε στην οικονομική ανάκαμψη με δίκαιο και ορθό τρόπο.

Όμως, μόνο το 37% των ενηλίκων της ΕΕ συμμετέχουν συστηματικά στην Δια Βίου Μάθηση.

Επίσης, σύμφωνα με τον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) οι 4 στους 10 ενήλικες υπολείπονται ως προς τις ψηφιακές δεξιότητες και 28 επαγγέλματα από όλους τους κλάδους της οικονομίας (από τις κατασκευές, την υγεία, τους βιομηχανικούς εξοπλισμούς και την πληροφορική) παρουσιάζουν συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση τόσο σε υψηλές δεξιότητες όσο και σε χαμηλές.

Οι γυναίκες εξακολουθούν να υπο-εκπροσωπούνται τόσο στα STEM (μία στους 3) όσο και στην εξειδίκευση των ΤΠΕ (1 στους 6).

Για την αντιμετώπιση των ανωτέρω συμπτωμάτων τα κράτη μέλη της ΕΕ συμφώνησαν να προσπαθήσουν ώστε μέχρι το 2030 να δημιουργήσουν το κατάλληλο περιβάλλον, ώστε τουλάχιστον το 60% του ανθρώπινου δυναμικού τους να συμμετέχει κάθε χρόνο σε προγράμματα κατάρτισης. Μόνον με την κατάρτιση μπορεί να επιτευχθεί και ο στόχος της συμμετοχής του ενεργού πληθυσμού στην απασχόληση του τουλάχιστον 78%.  Στην Ελλάδα το β’ τρίμηνο του 2022 ήταν 60,5%, έχοντας παρουσιάσει βελτίωση από το 2021.

Το 2023 είναι αφιερωμένο στις δεξιότητες, σε μια προσπάθεια ενδυνάμωσης της ανταγωνιστικότητας, τόνωσης της συμμετοχής και δημιουργίας περισσότερων ταλέντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αυτό σημαίνει ότι όλα τα κράτη μέλη θα προσπαθήσουν με τις πολιτικές και τα στελέχη τους να:

  • Υποστηρίξουν με δυναμικότερο τρόπο το ανθρώπινο δυναμικό τους κατά την μετάβαση από τη μία εργασία στην άλλη, ώστε τα άτομα να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους σε μεγαλύτερο βαθμό.
  • Βεβαιωθούν ότι εναρμονίζουν κατά το δυνατόν περισσότερο την προσφορά με την ζήτηση των δεξιοτήτων μέσα από αποδοτικότερες συνεργασίες.
  • Να αξιολογούν με σύγχρονους μηχανισμούς και μεθόδους το κατά πόσον οι φιλοδοξίες και οι δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού βρίσκουν ανταπόκριση από την αγορά που μετασχηματίζεται.
  • Να διευρύνουν συνέχεια τη δεξαμενή των ταλέντων με τις κατάλληλες συμπεριληπτικές ηγεσίες που καταφέρνουν να επιτυγχάνουν άριστα αποτελέσματα από τη διαφορετικότητα.
  • Να προσελκύουν ανθρώπινο δυναμικό από διαφορετικά μέρη του κόσμου, που αποζητά τις ευκαιρίες μάθησης και πιστοποίησης που παρέχονται στην Ελλάδα.

Οι εξαιρετικές ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά μας θα γίνουν επιτυχίες και με την δική μας συμβολή. Είμαι σίγουρη ότι με τις σωστές συνεργασίες και επιλογές θα τα καταφέρουμε και ως άτομα και ως χώρα γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι κανείς δεν περισσεύει.

Η ανωτέρω παρέμβαση δημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική και έντυπη ναυτεμπορική της Τετάρτης 18 Ιανουαρίου 2023

https://www.naftemporiki.gr/afieromata/the-n-society/1429279/poy-pigan-oi-dexiotites-stin-eyropi