Προτεραιότητα στον Ανθρωπο @Φιλελεύθερος

Προτεραιότητα στον Ανθρωπο @Φιλελεύθερος

Μέτρο Πάντων ο Ανθρωπος

Για να έχει μέλλον ο κόσμος της εργασίας χρειάζεται ένα καινούργιο και ισχυρότερο κοινωνικό συμβόλαιο. Αυτό το συμβόλαιο θα δίνει προτεραιότητα στον άνθρωπο και την εργασία που επιτελεί σε οικονομικό, κοινωνικο-πολιτικό ή επιχειρηματικό επίπεδο.  Με αυτό το σκεπτικό ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας (ILO) δια γραφίδας του Προέδρου της Νότιας Αφρικής (Cyril Ramaphosa) και του Πρωθυπουργού της Σουηδίας (Stefan Lofven)  προτείνει την παγκόσμια agenda για το μέλλον της Εργασίας.

 1. ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Η προτεραιότητά μας στον άνθρωπο τεκμηριώνεται από τρείς κύριες δράσεις:

 1. την εστίαση στις επενδύσεις στην ανάπτυξή του.
 2.  την βελτίωση του βιοτικού του επιπέδου, των δικαιωμάτων του.
 3. τη δημιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος που διευρύνει τις ευκαιρίες για όλους ενισχύοντας την ποιότητα ζωής.
 • Ολοι έχουν δικαίωμα στη δια-βίου-μάθηση ώστε να επανακαταρτιστούν, να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους. Καιρός να θεμελιώσουμε ένα οικοσύστημα δια-βίου-μάθησης.
 • Ο κόσμος που βιώνει τις μεταβατικές περιόδους στην εργασία να νιώθει υποστηριγμένος. Γι αυτό πρέπει να επιταχύνουμε τις επενδύσεις στους θεσμούς, τις πολιτικές και τις στρατηγικές προς αυτήν την κατεύθυνση.
 • Η ισότητα των φύλων οφείλει να αποκτήσει και να υλοποίησει ένα ευέλικτο και μετρήσιμο σχέδιο. Οι ίσες ευκαιρίες στην εργασία ξεκινούν από το σπίτι, αλλά επεκτείνονται και στην ενσωμάτωση των τεχνολογικών επαγγελμάτων του μέλλοντος.
 • Η καθολική κοινωνική προστασία αρχίζει από τη γέννηση και μας συνοδεύει μέχρι τέλους. Κι αυτό σημαίνει δομές συμπληρωματικής κοινωνικής ασφάλισης.

 2. ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ

Οι δίκαιες κοινωνίες στηρίζονται σε γερούς και σύγχρονους θεσμούς.

 • Θεσμοθέτηση μιας Παγκόσμιας Εγγύησης για την Εργασία όσον αφορά τα δικαιώματα, την ασφάλεια και την υγιεινή, τις αμοιβές που εξασφαλίζουν ανεκτή διαβίωση πάνω από τα όρια της φτώχειας
 • Επέκταση της κυριαρχίας του χρόνου τώρα με την διείσδυση των έξυπνων συσκευών.
 • Εξασφάλιση της συλλογικής εκπροσώπησης των εργαζομένων και των εργοδοτών μέσα από τον κοινωνικό διάλογο ως δημόσιο αγαθό, η οποία θα προωθείται ενεργά μέσα από τις δημόσιες πολιτικές και προσπαθεί ιδιαίτερα να διεκπεραιώνει τα θέματα όλων των τμημάτων του πληθυσμού.
 • Αξιοποίηση και σωστή διαχείριση της τεχνολογίας με στόχο την αξιοπρεπή απασχόληση. Χρειάζονται ρυθμίσεις όσον αφορά στα δεδομένα και στην αλγορυθμική ευθύνη της τεχνολογίας.

 3. ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

 • Νέα κίνητρα για δημιουργία βιώσιμων επενδύσεων που δημιουργούν αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας προσαρμοσμένα στις νανο-μικρο εταιρείες ώστε να αποκτήσουν ψηφιακή υποδομή και να παράξουν υψηλή προστιθέμενη αξία.
 • Επανασχεδιασμός των υποδομών με συμπληρωματικούς δείκτες ανάπτυξης του ΑΔ ώστε να επιτύχουμε μακροβιότερα επενδυτικά σχήματα όπως ενδεικτικά: Δικαιότερη φορολογική μεταχείριση, ενίσχυση της εφαρμογής της Εταιρικής Διακυβέρνησης αλλά και νέοι τρόποι μέτρησης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Η ανάληψη της Ευθύνης για όλα τα παραπάνω είναι καθήκον όλων ημών οι οποίοι υπερηφανευόμεθα για την εμπλοκή μας στην οικοδόμηση ενός δίκαιου και πολλά υποσχόμενου μέλλοντος για την απασχόληση.

Ο έκθεση του ILO σηματοδοτεί την εκκίνηση του ταξειδιού και μας χρησιμεύει ως πυξίδα στο ταξείδι της απασχόλησης που δίνουν επί τέλους προτεραιότητα στον άνθρωπο.

Είμεθα διατεθιμένοι να ξεκινήσουμε μαζί με τους άλλους αυτό το ταξείδι ή θα αφήσουμε για μια ακόμη φορά τα τραίνα να περνάνε;

Η άποψη αυτή δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ στις 5 Φεβρουαρίου 2019