Ανταγωνιστικότητα @Ναυτεμπορική tv

Ανταγωνιστικότητα @Ναυτεμπορική tv

Συζητώντας με τον Ανέστη Ντόκα και την Μαρία Σμιλίδη για την ανταγωνιστικότητα και την ισότητα σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει γρήγορα από τις εξωτερικές πιέσεις αλλά καθυστερεί στο εσωτερικό όσον αφορά τις αντιλήψεις και τις πρακτικές.