Το παράδοξο των ταλέντων

Venetia Koussia

Το παράδοξο των ταλέντων

Είναι γνωστό ότι παρά τις εξαιρετικές και συντεταγμένες προσπάθειες της τελευταίας 3ετίας η Ελληνική αγορά εργασίας συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα κυριώτερα καυτά ζητήματα που κάνουν σκεπτικούς αρκετούς επενδυτές – ξένες ή έλληνες. 

Οι εταιρείες δυσκολεύονται να βρουν τους κατάλληλους εργαζόμενους κι όχι γιατί όλοι οι υποψήφιοι είναι απασχολημένοι. Η ανεργία έπεσε στο 12,5% αλλά όχι τόσο χαμηλά που θα δικαιολογούσε την έλλειψη κατάλληλων υποψηφίων. Οι άνεργοι σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ τον περασμένο Απρίλιο ήταν 587.595 αλλά στον ΟΑΕΔ οι εγγεγραμμένοι άνεργοι ανέρχονται στους 919.236 με το 58% να είναι μακροχρόνα άνεργοι.

Βρισκόμαστε μπροστά στο Παράδοξο των Ταλέντων, που με την πανδημία και τις νέες συνθήκες στην αγορά έχει γίνει πιο έντονο: από την μία οι εργοδότες δεν βρίσκουν αυτό που θέλουν και αφ ετέρου οι εκτός αγοράς εργασίας παραμένουν σε διψήφια νούμερα.  Το ανθρώπινο δυναμικό με προσόντα και δεξιότητες που αναζητούν οι εργοδότες δεν επαρκεί για να καλύψουν τις ανοικτές θέσεις – αλλά και τις λανθάνουσες που δεν τολμούν να αγγιξουν. Κι έτσι οι εταιρείες παραμένουν εγκλωβισμένες με χαμηλότερη μεγέθυνση, μικρότερη παραγωγικότητα και ασθενική ανταγωνιστικότητα.

Οι επενδυτές και όσοι μελετούν τις διεθνείς επετηρίδες ανταγωνιστικότητας των χωρών προκειμένου να επιλέξουν νέους γεωγραφικούς προορισμούς μετά την πανδημία, την ενεργειακή κρίση και τον πόλεμο απαιτούν από τις κυβερνήσεις βιώσιμες λύσεις σε προβλήματα όπως το δημογραφικό, η έλλειψη δεξιοτήτων, η υποβαθμισμένη επαγγελματική εκπαίδευση. Προβλήματα στα οποία η Ελλάδα καταγράφει επί χρόνια τις χειρότερες επιδόσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο προκειμένου να ενισχύσει και να εμπλουτίσει τον υπάρχοντα μηχανισμό αναζήτησης αναγκών αναζήτησε και βρήκε τα ευήκοα ώτα του πρώην ΟΑΕΔ και νυν ΔΥΠΑ και προωθούν από κοινού το ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.

Το ερωτηματολόγιο αυτό είναι το πρώτο στάδιο υλοποίησης ενός μεγαλύτερου Μνημονίου Κατανόησης και Συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων.  Αλλά η αρχή είναι το ήμισυ του παντός!

Ας προσπεράσουμε την κοινότοπη και μη εποικοδομητική τοποθέτηση «Έχουν γίνει κι άλλες προσπάθειες και τίποτα δεν ευοδώθηκε». Η προσπάθεια αυτή αποδεικνύει ότι όταν θέλουμε και έχουμε την τεχνογνωσία, μπορούμε να διαμορφώσουμε κάτι σημαντικό και ουσιαστικό. Ο χρόνος για να ανταποκριθούμε σε μια τέτοια προσπάθεια – ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας –  μπορεί να βρεθεί και είναι ευθύνη όλων μας και όχι μόνο του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού να γίνουμε συνδιαμορφωτές της προοπτικής μας.

Είναι επιτακτική και αναγνωρισμένη ανάγκη όλες οι αποφάσεις πολιτικής να βασίζονται και σε πραγματικά δεδομένα και όχι μόνο σε θεωρητικά μοντέλλα.

Χρειαζόμαστε επίσης κοινές δράσεις και συνεργασίες που θα έχουν την ευθύνη της ποιοτικής υλοποίησης όλοι οι εμπλεκόμενοι ώστε να βελτιωθεί και η ποιότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και της πιστοποίησης ώστε να έχουμε και περισσότερο απασχολήσιμο εργατικό δυναμικό και άρα μειωμένη ανεργία και επιχειρήσεις με μεγαλύτερη μεγέθυνση και παραγωγικότητα.

Πώς να σχεδιαστούν σωστά τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης όταν ερωτώμεθα και δεν ανταποκρινόμεθα;

Πώς σκεπτόμαστε να δώσουμε λύση στο Παράδοξο των Ταλέντων που επικρατεί πάνω από μια 20ετία στη χώρα μας αν εμείς οι ίδιοι δεν συμμετέχουμε ενεργά;

Οι λύσεις βρίσκονται στη σωστή περιγραφή του προβλήματος.  Παίρνουμε μέρος και απαντάμε στο ερωτηματολόγιο.  Τώρα! Μπορούμε!  Ιδού ο σύνδεσμος https://www.amcham.gr/amchamgr-news/amchamgr-and-d-yp-a-survey-on-employers-needs-in-skills/

το ανωτέρω αρθρο δημοσιεύτηκε στο ηλεκτρονικό περιοδικό epixeiro  στον σύνδεσμο

https://www.epixeiro.gr/article/360428