@BnB συνέντευξη Αγορά Εργασίας Και Ανταγωνιστικότητα

Βενετία Κουσία

@BnB συνέντευξη Αγορά Εργασίας Και Ανταγωνιστικότητα

  1. Ενας χρόνος πανδημίας και οι συνέπειες της οικονομίας είναι ορατές. Πώς πιστεύετε ότι θα ανακάμψει η αγορά μετά από τις συνεχόμενες κρίσεις;

Οι συνέπειες στην οικονομία για ορισμένους κλάδους (κυρίως φιλοξενία, εστίαση, λιανεμπόριο) και για συγκεκριμένο μέγεθος (πολύ μικρές – οικογενειακές έως 4 άτομα) είναι οδυνηρές, κι όχι απλώς ορατές.

Το χτίσιμο κλίματος εμπιστοσύνης από ορισμένους χειρισμούς της κυβέρνησης και η θετική αντιμετώπιση ορισμένων επενδυτών απέναντι στις επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρουσιάζει η Ελλάδα δεν θα είναι ικανά να αποσωβήσουν εντελώς τους κραδασμούς της 10ετούς κρίσης και της πρόσφατης πανδημίας.

Η σωστή αξιοποίηση των πόρων του RRF μέσα από ένα συνεκτικό πλάνο επενδύσεων, βασισμένων σε πολλυσυλλεκτικές συνεργασίες, με γνώμονα την αύξηση της παραγωγικότητας, την ανάπτυξη του συνόλου του ενεργού πληθυσμού εντός και εκτός αγοράς (δημοσίου και ιδιωτικού τομέα) και την ειλικρινή φροντίδα απέναντι στους φυσικούς πόρους της Ελλάδας, θα προσδιορίσουν όχι μόνο τον ρυθμό ανάκαμψης αλλά και το κατά πόσο η Ελλάδα θα καταφέρει να μετασχηματίσει την Οικονομική της Στρατηγική ώστε να κατακτήσει μία πραγματικά ανταγωνιστική θέση ανάμεσα στις 37 χώρες του ΟΟΣΑ.

  1. Ποιές είναι οι προτάσεις σας για την αγορά εργασίας όχι μόνο λόγω κορωνοϊού αλλά και λόγω των νέων απαιτήσεων σε δεξιότητες;

Η αγορά εργασίας βρίσκεται μπροστά σ’ενα νέο περιβάλλον που απαιτεί μεγαλύτερη ευελιξία (εργοδοτών και εργαζομένων), από επιλογή και όχι από αναγκαιότητα, και αναφέρομαι

  • στον τρόπο εργασίας (που σε πολλούς κλάδους θα είναι πλέον υβριδικός),
  • στον κοινωνικό διάλογο που θα πρέπει να γίνει επί τέλους με την ταυτόχρονη τριμερή συμμετοχή των συντελεστών της αγοράς,
  • στην μεγαλύτερη αποσαφήνιση, και όχι αυστηροποίηση, των εργασιακών δικαιωμάτων
  • στην προώθηση καινοτόμων πολιτικών ενίσχυσης της απασχόλησης χωρίς ιδεοληψίες και προκαταλήψεις.

Εννοείται ότι η τυπική αγορά εργασίας θα πρέπει να γίνει ελκυστικότερη μέσα από δραστική περικοπή των μη μισθολογικών βαρών και ανάκτηση του κύρους της κοινωνικής ασφάλισης, με εναλλακτικούς τρόπους, λαμβάνοντας υπόψη την ενίσχυση της γυναικείας και της νεανικής απασχόλησης σε όλα τα επίπεδα.

Τέλος, χρειάζεται να γίνει αντιληπτό ότι χωρίς τη συνεργασία όλων των φορέων της αγοράς και χωρίς τη συστηματική ενίσχυση των μηχανισμών διάγνωσης αναγκών δεν μπορεί να υπάρξει αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών σε δεξιότητες των εργοδοτών (δημοσίου και ιδιωτικού).

 

  1. Ποιά είναι η σημερινή εικόνα της ανταγωνιστικότητας της χώρας και ποιά η πρόβλεψή σας;

Η σημερινή εικόνα της ανταγωνιστικότητας της χώρας είναι λίγο ασαφής, γιατί οι πιο σημαντικοί διεθνείς οργανισμοί (WEF, Διεθνής Τράπεζα) δεν ανανέωσαν τους δείκτες τους για το 2020. Κατά συνέπεια δεν έχουν αποτυπωθεί οι κυβερνητικές προσπάθειες ούτε για τον ψηφιακό μετασχηματισμό ούτε για την προσέλκυση άμεσων επενδύσεων.   Πιστεύω ότι αυτό το κενό -εν μέρει- θα καλύψει η ΠΥΞΙΔΑ 2.0 του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας που θα δημοσιευτεί στις αρχές Μαΐου.

Θα ήθελα να τονίσω ότι, η ανταγωνιστικότητα δεν προκύπτει εν μία νυκτί επειδή έχει γίνει σωστή διάγνωση.  Απαιτεί συστηματική και ομαδική δουλειά, ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους, καθώς και την ύπαρξη ενός οράματος με βάση το οποίο θα γίνουν οι επιλογές και θα μπουν οι προτεραιότητες με γνώμονα το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της κάθε περιφέρειας.  Τώρα είναι η ώρα που η κάθε περιφέρεια θα πρέπει να ανταγωνιστεί, όχι απλώς για να απορροφήσει κονδύλια, αλλά με βάση τα δυνατά της χαρακτηριστικά και να ξεφύγει από τις τελευταίες θέσεις της ΕΕ.  Είναι θέσεις που δεν μας αξίζουν.