ClearView: Γλωσσάρι για την αγορά εργασίας/ Οι λέξεις πίσω από τον διάλογο Kοινωνική συνοχή-Κοινωνικό κεφάλαιο

ClearView: Γλωσσάρι για την αγορά εργασίας/ Οι λέξεις πίσω από τον διάλογο Kοινωνική συνοχή-Κοινωνικό κεφάλαιο

Είναι οι λέξεις που μας απομακρύνουν από τη συνεννόηση ή οι έννοιες που κρύβουν;

Πώς να συνομιλήσουμε και να έρθουμε σε επαφή με τον «άλλον» όταν μερικές ή πολλές φορές η σημασία των λέξεων είναι απαγορευτική για τη συνεννόηση;

Ποιοι είναι αυτοί οι όροι που επηρεάζουν τον Κοινωνικό Διάλογο και τον απομακρύνουν από την ειλικρινή κατάληξη των εργασιών ανάμεσα στους εργοδότες, τους εργαζομένους και το κράτος;

Η στήλη αυτή αποτελεί έναν τόπο συνεννόησης, έναν κόμβο μάθησης, ένα τραπέζι διαλόγου για να ερμηνεύσουμε, να αποσαφηνίσουμε, να αναθεωρήσουμε και να διακρίνουμε ομοιότητες και διαφορές λέξεων ή όρων που χρησιμοποιούμε καθημερινά και πάντα με αυθεντικότητα.

Οι όροι που αναλύονται προέρχονται από το «Γλωσσάρι για την Αγορά Εργασίας. Οι λέξεις πίσω από τον διάλογο» της Δρ Βενετίας Κουσία, από τις Εκδόσεις ΚΕΡΚΥΡΑ 2023.

 

κοινωνική συνοχή [social cohesion]

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ολοένα και πιο αντιληπτό ότι η κοινωνική συνοχή αποτελεί μια απαραίτητη συνθήκη για τη δημοκρατική ασφάλεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης οι κατακερματισμένες και άνισες κοινωνίες δεν διαπνέονται μόνον από την αδικία αλλά δεν μπορούν να παρέχουν εγγυήσεις για μια μακροπρόθεσμη σταθερότητα. Αρκετές αναπτυσσόμενες χώρες έχουν επιτύχει αυξημένους ρυθμούς μεγέθυνσης αλλά είναι αμφίβολο αν όντως θέτουν τα θεμέλια για ένα καλύτερο επίπεδο ζωής για τους πολίτες τους, γιατί δεν υπάρχει κάποια κοινή πορεία ανάμεσα σε αυτές τις χώρες. Ακόμη, και στις αναπτυγμένες χώρες επικρατούν ολοένα και περισσότερες τάσεις απομάκρυνσης μεταξύ των καθημερινών ζητημάτων που απασχολούν τους πολίτες και τις ελίτ. Ένας από τους κύριους στόχους της ΕΕ είναι η προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών-μελών και είναι πλέον ευρέως αποδεκτό ότι οι κυβερνήσεις δεν πρέπει να στοχεύουν αποκλειστικά στην οικονομική λειτουργικότητα αλλά στην εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας. Οι τομείς της εργασίας, της υγείας, της παιδείας, της πρόνοιας, των συστημάτων κοινωνικής προστασίας θα πρέπει να ανασχεδιαστούν με κύριο στόχο την ανάκτηση της έννοιας του «ανήκειν» και την καταπολέμηση των ανισοτήτων υπό το πρίσμα των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 

κοινωνικό κεφάλαιο [social capital]

Από τα τέλη του 20ου αιώνα το ενδιαφέρον της έρευνας και των φορέων άσκησης πολιτικής έχει επικεντρωθεί σε παράγοντες που αποδίδονται με τον όρο ‘κοινωνικό κεφάλαιο’. Ο όρος «κοινωνικό κεφάλαιο» αντανακλά χαρακτηριστικά κοινωνικής οργάνωσης, όπως η εμπιστοσύνη, οι νόρμες και τα δίκτυα, στοιχεία τα οποία επιδρούν στην οικονομία – στην επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την ανάπτυξη – διευκολύνοντας τη συλλογική δράση και τη συνεργασία μεταξύ των ατόμων μιας επιχείρησης ή μιας περιφέρειας για την παροχή δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και για τη διαμόρφωση των μέτρων πολιτικής. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι ο όρος κοινωνικό κεφάλαιο αποτελεί έναν σημαντικό δείκτη για την αξιολόγηση της ανταγωνιστικότητας κάθε χώρας, ο οποίος περιλαμβάνεται στον πυλώνα «Θεσμοί» προκειμένου να αξιολογήσει την κοινωνική συνοχή και δέσμευση, τα οικογενειακά και κοινοτικά δίκτυα καθώς και τη συμμετοχή στο πολιτικό γίγνεσθαι και την εμπιστοσύνη τελικά στους θεσμούς. H αξιολόγηση του κοινωνικού κεφαλαίου σύμφωνα με το Legatum Institute για την Ελλάδα μάς κατέταξε στην 114η θέση (τελευταία από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες) επί συνόλου 167 χωρών. Σύμφωνα με διεθνείς ερευνητές, όπως η Regina Berger-Schmitt, το κοινωνικό κεφάλαιο αποτελεί τη δεύτερη διάσταση της κοινωνικής συνοχής μετά τις ανισότητες.

 

Πηγή: morningview.gr