Sharing the Knowledge

Ολοκληρώνοντας μία 10ετία οικονομικής ύφεσης και διεθνών μετασχηματισμών διαπιστώνουμε για μια ακόμη φορά ότι η έκθεση που αφορά τον Παγκόσμιο Δείκτη Ανταγωνιστικότητας  (ΠΔΑ) απαντά με στοιχεία για την πορεία των 141 χωρών που αξιολογεί. Η ανάγνωση δεν μας βοηθά απλώς να κατανοήσουμε την εξέλιξη των οικονομικών...

Η έλλειψη κατάλληλου εργατικού δυναμικού και η έλλειψη προσόντων καθώς και η αναντιστοιχία προσόντων προκάλεσαν μεγάλες αλλαγές και αστάθεια στις αγορές εργασίας. Την ανικανότητα σύζευξης μεταξύ προσφοράς και ζήτησης πολλοί την αναφέρουν ως αγεφύρωτο χάσμα.  Βασική αιτία είναι οι άλλοι: η παγκοσμιοποίηση και η 4η Βιομηχανική...

Η λειτουργία της Αγοράς Εργασίας  προσδιορίζει την ικανότητά του εργατικού δυναμικού, όλων των ηλικιών και βαθμίδων, όσον αφορά στην πρόσβαση στην αξιοπρεπή απασχόληση, να εξελίσσεται και να παράγει ανταγωνιστικά. Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι αναπτύσσονται – μέσα από εμπειρία και συστηματική μη- τυπική εκπαίδευση-  ώστε να...

Υπάρχουν διάφορες εναλλακτικές προτάσεις για τη γεφύρωση του χάσματος των δεξιοτήτων ανάμεσα στο σήμερα και το αύριο. Συνήθως επιλέγουμε να συζητήσουμε τι πρέπει να κάνει η άλλη πλευρά κι όχι εμείς. Μήπως τα οικονομικά τμήματα εταιρειών και των κρατικών υπηρεσιών θα έπερεπε να ασχοληθούν περισσότερο...

Η εκπαίδευση αποτελεί το αδιαμφισβήτητο διαβατήριο για το μέλλον. Για να είναι μία χώρα ανταγωνιστική χρειάζεται να δημιουργεί ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην εκπαίδευση και να βελτιώνει συνεχώς την ποιότητα της. Αλλά αρκεί αυτό για να έχουμε μία αγορά εργασίας που να ανταποκρίνεται στις εξελίξεις που έχει...

Οι περισσότεροι παραδεχόμαστε ότι: Η μεταβατική περίοδος από την εκπαίδευση στην απασχόληση γίνεται ολοένα και δυσκολότερη. Η ανεργία πλήττει τους νέους δυσανάλογα περισσότερο από τους υπόλοιπους. Οι νέοι αντιμετωπίζουν μια σειρά διαρθρωτικές προκλήσεις, οι οποίες τους δυσκολεύουν να βρουν μια ποιοτική, σταθερή απασχόληση με ένα...

Εδώ και αρκετά χρόνια οι Ενεργές Πολιτικές Απασχόλησης αξιολογούνταν με βάση το τελικό αποτέλεσμα. Δηλαδή αν οι μακροχρόνια άνεργοι ή άλλες ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες βρήκαν μια δουλειά πάνω από 6 μήνες ή παρακολούθησαν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. «Ξεχνούσαν» να συνειδειτοποίησουν την απόσταση που αυτές οι ομάδες πρέπει...

Χάρη στην παγκοσμιοποίηση η διακίνηση των αγαθών, των υπηρεσιών, των ανθρώπων και των ιδεών βίωσε εποχές με αλματώδη ανάπτυξη. Παράλληλα όμως κατηγορήθηκε ότι δημιούργησε μια στρατιά από αδικημένους και χαμένους.  Αυτό τροφοδότησε την πολιτική πόλωση, εξέθρεψε τον λαϊκισμό και τον εξτρεμισμό τόσο στις αναπτυγμένες όσο...

Η παγκοσμιοποίηση μπήκε στη ζωή της σύγχρονης ανθρώπινης ιστορίας  ως μια από τις τρεις σημαντικότερες δυνάμεις που επιρρεάσε τόσο δραματικά τα πάντα. Και τώρα αλλάζει. Με την παγκοσμιοποίηση γκρεμίστηκαν όλα τα σύνορα και τα τείχη της παγκόσμιας οικονομίας και δημιουργήθηκαν τεράστιες αλληλλεξαρτήσεις. Ξαφνιαστήκαμε αλλά το συνηθίσαμε...

Πίσω από κάθε καλή επίδοση βρίσκεται μια «αποτελεσματική ηγεσία». Στις επιτυχημένες εταιρείες, αλλά και επιτυχημένες οικονομίες και άρα χώρες, θα ανακαλύψουμε άτομα με ηγετικές δεξιότητες σε κάθε θέση κλειδί. Ποτέ ένας κούκος δεν έφερε την άνοιξη μόνος του. Η αναζήτηση ατόμων με ηγετικά προσόντα και ήθος...