Unleashing Growth in the Human Age

Unleashing Growth in the Human Age

O αυξανόμενος ανταγωνισμός για τα ταλέντα[1] και η  κρισιμότητα που αποκτά για τις επιχειρήσεις η σωστή προετοιμασία για την αντιμετώπιση της ψηφιοποίησης διαμορφώνουν τις πέντε κύριες τάσεις στην παγκόσμια αγορά ανθρώπινου δυναμικού για το 2018 με βάση έρευνα της Mercer.

Αλλαγή@Ταχύτητα:

Ο τρόπος με τον οποίο οι εταιρείες προετοιμάζονται για το μέλλον εξαρτάται από το βαθμό των απότομων και ριζικών αλλαγών που προβλέπουν. Το 53% των στελεχών προβλέπουν ότι τουλάχιστον 1 στους 5 ρόλους θα πάψει να υπάρχει μέσα στα επόμενα 5 χρόνια. Κι όμως, μόνο το 40% αυξάνουν την πρόσβαση στη διαδικτυακή γνώση, και μόνο το 26% αλλάζουν με πλάνο τους υπαλλήλους σε διάφορες θέσεις.

Ευέλικτος οργανόγραμμα, η ικανότητα μάθησης και καλλιέργεια μιας νοοτροπίας εργαστηρίου είναι τρόποι που αυξάνουν την ταχύτητα  αλλαγής και αποτελεί μία από τις πλέον ανταγωνιστικές οργανωσιακές δεξιότητες μιας εταιρείας.

Δουλεύοντας για ένα Σκοπό:

Το 75% των εργαζομένων που πάνε εξαιρετικά υποστηρίζουν ότι η εταιρεία τους έχει ισχυρό αίσθημα σκοπού. Κι όμως, το 39% των εργαζομένων παρόλο που δηλώνουν ικανοποιημένοι με τη δουλειά τους σχεδιάζουν να αλλάξουν γιατί πιστεύουν ότι δεν έχουν εκεί πολλές ευκαιρίες.

Οι εταιρείες που περιλαμβάνουν στην υπόσχεση προς τους εργαζομένους τους (EVP[3]) ότι θα εργάζονται για έναν ανώτερο σκοπό απελευθερώνει το δυναμικό και μετατρέπει τους εργαζομένους σε φορείς αλλαγής.

Μόνιμη Ευελιξία: Η πλειονότητα των στελεχών, δηλαδή ένα 80%, θεωρούν ότι οι ευέλικτες μορφές εργασίας,  ως προς το ωράριο ή τον τόπο, είναι ελκυστικές. Το π οσοστό αυτό το 2017 ήταν μόνο 49%. Όμως, μόνο το 3% των στελεχών Ανθρώπινου Δυναμικού θεωρούν ότι όντως παίζουν ηγετικό ρόλο  όταν πρόκειται για θέματα ευελιξίας, και  βέβαια το 41% των εργαζομένων φοβούνται ότι η ευελιξία θα έχει αρνητικό αντίκτυπο σε θέματα προώθησης της σταδιοδρομίας τους.

Η ευελιξία πλεόν αφορά τον επανασχεδιασμό της ίδιας της φύσης της δουλειάς, του τρόπου υλοποίησης και φυσικά του ποιος την πραγματοποιεί. Είμαστε μπροστά σε ένα εργασιακό περιβάλλον που συνέχεια μεταμορφώνεται και ψηφιοποιείται και αυτό χρειάζεται τη συμμετοχή μας.

Πλατφόρμα για Ταλέντα: Η έκθεση ανέδειξε ότι το 89% των στελεχών αναμένουν ότι ο πόλεμος των ταλέντων θα οξυνθεί. Μέρος της λύσης είναι να αποκτήσουν οι εταιρείες πρόσβαση (στο ταλέντο) μέσα από ένα ευρύτερο οικοσύστημα.  Όταν το βρουν βέβαια,  οι εταιρείες πρέπει και να το αναπτύξουν γρηγορότερα από τον ανταγωνισμό τους. Για να γίνει αυτό απαιτείται μία ριζική αλλαγή νοοτροπίας από την νοοτροπία του «έχω μόνο για μένα» στη νοοτροπία του «μοιράζομαι».

Οι εταιρείες πλέον αποτελούν την έξυπνη πλατφόρμα όπου η προσφορά κουμπώνει με την ζήτηση μεγιστοποιώντας ταυτόχρονα την ανθρώπινη δημιουργικότητα και φιλοδοξία. Η διαφορετικότητα είναι εδώ και απαιτεί από τα στελέχη του ΑΔ να δείξουν το δρόμο και να δώσουν το παράδειγμα.

Ψηφιοποίηση από Μέσα προς τα Έξω: Μόνο το 15% των εταιρειών θεωρούν ότι έχουν ψηφιοποιηθεί σήμερα, αλλά το 65% των εργαζομένων αναγνωρίζουν ότι ταεργαλεία με βάση την τελευταία λέξη της τεχνολογίας είναι απαραίτητα για να κατακτήσουν την επιτυχία. Όμως μόνο το 48% των εργαζομένων δηλώνουν ότι όντως έχουν τα απαραίτητα ψηφιακά εργαλεία για να κάνουν σωστά τη δουλειά τους.

Την Εποχή του Ανθρώπου η τεχνολογία είναι εκείνη που θα αυξήσει και θα μεγεθύνει αυτό που παράγει η ανθρώπινη εμπειρία. Η καλλιέργεια και ενθάρρυνση μιας ψηφιακής κουλτούρας και τρόπου ζωής στις επιχειρήσεις, όπου οι ομάδες θα είναι διάσπαρτες και ευέλικτες χωρίς την έννοια της αποκλειστικότητας μπορεί όντως να απελευθερώσει την Ανάπτυξη που όλοι έχουμε τόσο ανάγκη, χωρίς να φοβήσει.

Ας είμαστε όλοι εκεί να υποστηρίξουμε και να παραμείνουμε ενεργοί στους νέους μας ρόλους.

 

 

 

[1] Talent is defined as the right person in the right position at the right time with the right remuneration.

[2] EVP = mployee Value Proposition